0532 396 9065 | 0216 5153560
Ümraniye - İstanbul

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Gümrük İşlemleri

 • İthalat (Serbest Dolaşıma Giriş)
 • İhracat,
 • Dâhilde İşleme,
 • Hariçte İşleme,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme,
 • Antrepo,
 • Geçici İthalat,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Mahrece İade,
 • Gümrüğe Terk,
 • Kimyasalların antrepo ve devir işlemleri,
 • Fuar işlemleri,
 • Tasfiye işlemlerinin takibi

Dış Ticaret Danışmanlığı

 • Dahilde İşleme Danışmanlığı
 • Yatırım Teşvik Danışmanlığı
 • Gümrük ihtilafları konusunda ön danışmanlık
 • Gümrük Mevzuatı Riskleri konusunda danışmanlığı
 • Gtip tespiti konusunda danışmanlık
 • Liman ve geçici depolama yerlerinde devir, genişletme, tadilat konularında danışmanlık
 • OKSB veYetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası konusunda danışmanlık

İzin ve Belge Başvuruları

 • Dış Ticaret ve Gümrük işlemleri İzin , Belge Başvuruları ve Sonuçlandırılması ve takibi.
 • TSE & TAREKS başvuruları ve takibi
 • Dış Ticaret işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak ön izin,izin, lisans, garanti, kontrol belgesi, rapor,uygunluk, onay belgesi ön hazırlıkların başvuruları ve sonuçlandırılması konusunda doğru etkin ve hızlı çözümler