0532 396 9065 | 0216 5153560
Ümraniye - İstanbul

GÜNEŞ PANELİ İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI

GÜNEŞ PANELİ İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI

23 Ağustos 2022 SALIResmî GazeteSayı : 31932

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 188)

Amaç ve kapsam

MADDE 1-  (1) Bu Tebliğ, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3- (1) Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan, 8541.43.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

2) Ancak;

a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen,

b) 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

(3) Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4- (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir