0532 396 9065 | 0216 5153560
Ümraniye - İstanbul

İhracat Taahhüt Hesabı Henüz Kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerine 6 AY EK SÜRE

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta […]

GÜNEŞ PANELİ İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI

23 Ağustos 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31932 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 188) Amaç ve kapsam MADDE 1-  (1) Bu Tebliğ, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Güneş […]