0532 396 9065 | 0216 5153560
Ümraniye - İstanbul

GÜNEŞ PANELİ İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI

23 Ağustos 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31932 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 188) Amaç ve kapsam MADDE 1-  (1) Bu Tebliğ, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Güneş […]